รายละเอียดสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์

วงเงินสูงสุด

80% ของราคาประเมิน

ผ่อนสบาย

สูงสุด 48 เดือน

รวดเร็ว

ครบจบในที่เดียว

ดอกเบี้ยโดนๆ

ลดต้นลดดอก

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทยอายุ 20 ปี ขึ้นไปและไม่เกิน 60 ปี
2. เป็นบุคคลที่มีอาชีพ มีรายได้ มีความสามารถในการชำระหนี้
2. ถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่นำมาจำนำ
3. อายุรถยนต์ต้องมีอายุใช้งานไม่เกินจำนวนปีที่ระบุไว้

เอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาใบขับขี่รถยนต์

ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ ฉบับจริง

เอกสารการเงิน

สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน

หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
(อายุไม่เกิน 3 เดือน)

สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

ใบทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์ (ในกรณีเจ้าของกิจการ)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565 เจริญสิน แคปปิตอล จำกัด
CALL CENTER 02 120 6624
phone-handsetcheckmark-circle