รายละเอียดสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์

วงเงินสูงสุด

5 หมื่น

ผ่อนสบาย

สูงสุด 24 เดือน

รวดเร็ว

ครบจบในที่เดียว

ดอกเบี้ยโดนๆ

ลดต้นลดดอก

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทยอายุ 20 ปี ขึ้นไปและไม่เกิน 60 ปี
2. เป็นบุคคลที่มีอาชีพ มีรายได้ มีความสามารถในการชำระหนี้
3. ถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่นำมาจำนำ
4. อายุจักรยานยนต์ต้องมีอายุใช้งานไม่เกินจำนวนปีที่ระบุไว้

เอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์

ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานต์ ฉบับจริง

เอกสารการเงิน

สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน

หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
(อายุไม่เกิน 3 เดือน)

สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

ใบทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์ (ในกรณีเจ้าของกิจการ)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565 เจริญสิน แคปปิตอล จำกัด
CALL CENTER 02 120 6624
phone-handsetcheckmark-circle